வால மீனுக்கும் விலாங்கு மீனுக்கும் கல்யாணம்

வால மீனுக்கும் விலாங்கு மீனுக்கும் கல்யாணம்...
சௌத் இந்தியனுக்கும் நார்த் இந்தியனுக்கும் போராட்டாம்...
இந்த Blog மெஸேஜ் போர்ட்ல போஸ்டிங்க்ஸா ஊர்கோலம்...
இங்க அமெரிக்காவுல நடக்குதையா போர்களம்...
அந்த பாக்கிஸ்தானி ஆளுகெல்லாம் கும்மாளம்...

ஓஊ ஓஊ ஓஊ ஓஊ

போராட்டமாம் போராடட்டம் போராட்டமாம் போராடட்டம்
போராட்டமாம் போராடட்டம் போராட்டமாம் போராடட்டம்

சௌத் இந்தியனுக்கும் நார்த் இந்தியனுக்கும் போராட்டாம்...
இந்த மெஸேஜ் போர்ட்ல போஸ்டிங்க்ஸா ஊர்கோலம்...
போஸ்டிங்க்ஸ்ல அப்ப அப்ப உபயோகமான நூலு நாட்டியம்
ஐயா மேளதாலம் முழங்கி வரும் ஜோக்கு தானே வாத்தியம் போஸ்டிங்க்ஸ்ல அப்ப அப்ப உபயோகமான நூலு நாட்டியம்
ஐயா மேளதாலம் முழங்கி வரும் ஜோக்கு தானே வாத்தியம்

சௌத் இந்தியனுக்கும் நார்த் இந்தியனுக்கும் போராட்டாம்...
இந்த மெஸேஜ் போர்ட்ல போஸ்டிங்க்ஸா ஊர்கோலம்...

வேலை பாக்க வந்த இடதில் நடக்குது இந்த சண்டைங்கோ
இத உலவு பார்த்து வைக்க போறார் மேனஜர் ஆப்புங்கோ
வேலை பாக்க வந்த இடதில் நடக்குது இந்த சண்டைங்கோ
இத உலவு பார்த்து...வேலைக்கு வைக்க போறார் ஆப்புங்கோ

பஞ்சாயத்து தலைவர் நம்ம நடு நிலையான ஆளுங்கோ
பஞ்சாயத்து தலைவர் நம்ம நடு நிலையான ஆளுங்கோ
அவர் சொன்னபடி கேக்கறதுக்கு யாரும் ரெடியா இல்லீங்கோ...

சௌத் இந்தியனுக்கும் நார்த் இந்தியனுக்கும் போராட்டாம்...
இந்த மெஸேஜ் போர்ட்ல போஸ்டிங்க்ஸா ஊர்கோலம்...

மாபிள்ளை சொந்த பந்தம் தமிழ், தெலுங்கு Blogங்கோ
அதில் கர்நாடக Blog கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குங்கோ...
மாபிள்ளை சொந்த பந்தம் தமிழ், தெலுங்கு Blogங்கோ
அதில் கர்நாடக Blog கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குங்கோ...

பொண்ணுக்கு சொந்த பந்தம் மராத்தி, குஜராத்தி ஆளுங்கோ
பொண்ணுக்கு சொந்த பந்தம் மராத்தி, குஜராத்தி ஆளுங்கோ
அந்த வட நாட்டு Blog எல்லாம் கெட்ட வார்த்தை தானுங்கோ...
ஒரே....கெட்ட வார்த்தை தானுங்கோ...

சௌத் இந்தியனுக்கும் நார்த் இந்தியனுக்கும் போராட்டாம்...
இந்த Blog போர்ட்ல போஸ்டிங்க்ஸா ஊர்கோலம்...

மாப்பிள்ளை சௌத் இந்தியன் கொஞ்சமாதான் இருக்காங்கோ
மணபொண்ணு நார்த் இந்தியன் அமெரிக்கா ஃபுல்லா இருக்காங்கோ மாப்பிள்ளை சௌத் இந்தியன் கொஞ்சமாதான் இருக்காங்கோ
அந்த மணபொண்ணு நார்த் இந்தியன் அமெரிக்கா ஃபுல்லா இருக்காங்கோ

இந்த போராட்டாத்த வேடிக்கை பாக்குற எல்லாருமே இந்தியனுங்கோ
இந்த போராட்டாத்த வேடிக்கை பாக்குற எல்லாருமே இந்தியனுங்கோ

இந்த போராட்டாத்த அடக்குற பெரிய மனுசன் யாருங்கோ? . . . . .தலைவரு BLOG அட்மின் தானுங்க்கோ...

சௌத் இந்தியனுக்கும் நார்த் இந்தியனுக்கும் போராட்டாம்...
இந்த Blog போர்ட்ல போஸ்டிங்க்ஸா ஊர்கோலம்...
இங்க அமெரிக்காவுல நடக்குதையா போர்களம்...
அந்த பாக்கிஸ்தானி ஆலுகெள்ளாம் கும்மாளம்

சௌத் இந்தியன்...

நார்த் இந்தியன்...

Blog போர்டு...

அமெரிக்கா...

அந்த பாக்கிஸ்தானி ஆளுகெல்லாம் கும்மாளம்

No comments: