மங்கள்யான் - செவ்வாயில் இந்தியன்!


வந்திட்டேன் வந்திட்டேன் ஆர்பிட்டச் சுத்தி


சொல்லாதீங்க சொல்லாதீங்க என் ரகசியத்தக் கத்தி!

மங்களாயன் வானில் பத்திரமாய் பயணித்து சென்றது செவ்வாய்

மக்கள் வாயில் இனிப்பாய் மெள்ளக் கிடைத்தது அவலாய்!

ஆசியாவில் முதலாம், அகிலத்தில் நான்காம் (முயற்ச்சித்தவை ஆறாம்)

அண்டவெளியில் பயணித்ததோ அறுபத்தி ஐந்து கோடி கிலோமீட்டராம்!

நாசா உட்டா காசு, இஸ்ரோ உட்டா லேசு

கிலோமீட்டருக்கு நான்கு ரூபாய் மட்டுமே செலவு செய்தது கிளாஸூ!

கணணி துறையில் மட்டும் இல்லடா நாங்க கேடி

அதை அமெரிக்கா கிட்ட சொல்ல வராரு எங்க மோடி!!