ஏ மாப்பு கில்லி....

ஏ மாப்பு கில்லி....
இன்னிக்கு கிழமை வெள்ளி

பக்கத்துல யாரு மல்லி?
ஓரக்கண் பாக்குரா கள்ளி

செய்தி வந்துதா வர சொல்லி?
வந்துட்டியா உடனே துள்ளி

குடிக்க போறீங்களா மில்லி?
வீணாப்போயிடும் (Liver) கல்லீ...

கில்லி:MI India மெஸேஜ் போர்ட் நண்பர்.

No comments: