ஹாய், நான் இலியானா

சாத்தனும் தேவதையும் சதுரங்கம் விளையாடும் கண்கள்,
மூச்சிரைக்க வைக்கிர மூங்கில் தேகம்,
கோவா-வில் இருந்து வந்துள்ள மல்கோவா?

இன்று ஒரு தகவல்: இலியானா-வின் அப்பா...கிறிஸ்டியன், அம்மா... முஸ்லிம். அப்போ வருங்கால கணவர்...எலிஜிபில் ஹிண்டு கைய்ஸ் மே கிவ் ய டிரை, ஆல் த பெஸ்ட். (சொக்கா...இல்ல எனக்கு இல்ல, எனக்கு இலி-யும் இல்ல, கிளி-யும் இல்ல, புலம்பாதே...அவ கிடைக்க மாட்டா)

கண்ணே இலி...

உன் கண்களில் சிரிய ஒளி
உடல் இடையில் பெரிய நெளி(உடுக்கை இடுப்பு?)

உன் படத்தை பார்த்த பிறகு...

என்மண்டையில ஓடுது எலி
நெஞ்செல்லாம் ஒரே வலி

ஆனா, என் இல்லாலை நினைச்சா
தொண்டைய பிடிக்குது...கிலி

No comments: