ஸ்ப்ரிங்க் வந்துடுச்சி....இனி கலர்...பிறகு ஃபால்ஸ்...

ஊருல அவதான் கலரு
ஆள அசத்துர ஃபிகரு
பேசுர பேச்சு சுகரு

வேறு யாருமில்லை நிகரு
ஆனாலும் கொஞ்சம் திமிரு
பசங்க பண்ணுவாங்க கவரு

அம்மாதான் குருக்க செவுரு
செவுரை மீறி ஏது தவறு?....அதனால பசங்க...

போட வில்லை காள்ஸ்...
தர வில்லை டாள்ஸ்...
விட வில்லை ஃபாள்ஸ்...

அப்புறம்...என்னா கலரு?...எங்க ஃபால்ஸ்?

கலரு... கட்டிய சேலை...மனசை செய்யுது மகிழ்வு.
ஃபால்ஸ்... ஒட்டிய சேலை...மண்ணை செய்யுது உழவு.

மகளே...தூக்கி கட்டு சேலையை....பாழாப் போகுது ஃபால்ஸ்.

No comments: