இந்த பக்கத்தை பற்றி...

யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம்...

நான் படித்த, ரசித்த விசயங்களை என் பாணியில் (எக்கலும் நக்கலுமாக) பதிவு செய்து உள்ளேன்...உங்கள் பார்வைக்காக - நீங்கள் படித்து மகிழ.

என் பதிவுகள் அனைத்தும் கதை மற்றும் கற்பனை. யாரையும் குறிப்பிட்டோ, குறை கூறியோ அல்லது குற்றம் கண்டு பிடித்தோ அல்ல. நன்றி.

No comments: