ரோபோ ஃபீவர் வந்துடுச்சி....

என் பாணியில் சொல்லவா?
பேர கொஞ்சம் பிரிச்சி மேயவா?

ரோபோ... ரோ + போ
துணை எழுதுகளாகிய ரெட்டை கொம்பையும், கால் எழுத்தையும் எடுத்துட்டு படிங்க...

ரோபோ... ர + ப
அதாங்க, சங்கரோட பிரமாண்டம், சுஜாதவோட ஹைடெக் ரெண்டும் இல்லன்னா ரோபோ... ர ப... புரிய வில்லை?
ர ப... 'ர'ஜினி 'ப'டம்

ஆஹா...ஆஹா எஃப்.எம்-ல கேட்டேன்...
அரிசி இடிச்சா....மாவு
ரோபோ அடிச்சா....சாவு

ரோபோ-வாக அய்யா ராமாதாசு...
அடிக்கடி எம்ப்லாயர மாத்துனா அதிக துட்டு கிடைக்கும்
அது "ஐ.டி" பாலிஸி
அடிக்கடி கட்சிய மாத்துனா அதிக சீட்டு கிடைக்கும்
இது "அய்யா" பாலிஸி

No comments: