துளி...துளி...பனித்துளி

ஊரெல்லாம் பனி வெண்மை
கொல்லுது நண்பரில்லா தனிமை
சொல்லவா ஒரு உண்மை?

என்...
பக்கத்துல ஒரு எருமை
அதன் நிறம் கருமை
குணம் ரொம்ப அருமை

ஆனா...
கொஞ்சம் கூட இல்ல திறமை
அதனால...
எனக்கு மிஞ்சியது வெறுமை.
அது...
ஆண்மை-யோ இல்ல பெண்மை-யோ

எங்க...
HR பாலிசி ரொம்ப கடுமை
அது பேச சொல்லுது இனிமை
தவிர்க்க சொல்லுது பகைமை

ஆக... அமெரிக்காவில்
நமக்கு வேண்டியது மன வலிமை

No comments: