ஒப்பிட்டு பாருங்க... ஒப்பாறி வைக்காதீங்க

நாம் இப்போது எல்லாம் எதற்க்கு எடுத்தாலும் ஒன்றோடு மற்றொன்றை ஒப்பீட்டு பார்ப்பது வழக்கமாகி விட்டது.

எம்.ஜி.ஆர்-ன்னா சிவாஜி-கூட, ரஜினிகாந்தோட கமலஹாசன, சரோஜாதவி-ன்னா பத்மினி-கூட... தமிழ ஆங்கிலத்தோட...

இது ஒரு இந்திய அமெரிக்க நிலம் மற்றும் மக்கள் தொகை ஒப்பீடு.

எண்களில் சொல்லும் போது அது எண்ணத்தை அடைவதை காட்டிலும் படத்தில் பார்த்தால் பட்டுன்னு புரியும் இல்லையா? அதான் இந்த ஒப்பீடு...படத்த பாருங்க... பதறாதீங்க

நிலப்பரப்பில் இந்தியா ஒரு பங்கு (2,973,190 சதுர கி.மீ), அமெரிக்கா மூன்று மடங்கு (9,631,418 சதுர கி.மீ)

மக்கள் தொகையில் அமெரிக்கா ஒரு பங்கு (306 மில்லியன்), இந்தியா அதை போல் மூன்று மடங்கு (1,147 மில்லியன்).

No comments: