ஊமைக் குசும்பன்...

நம்ம வலையுலக குசும்பு ஒன்லி குசும்பன உங்களுக்கு எல்லாம் நன்றாக தெரியும், நல்ல நகைச்சுவையா ஏழுதுகிறவர்... அவர் குசும்பன்.

சென்ற வாரம் அவர நட்ச்சத்திர பதிவரா இருந்து சில பல நல்ல குசும்புகளை எழுதியதால்... அவர் நட்ச்சத்திர குசும்பன்.

இப்போது ஆராவாரம் இல்லாமல் அவங்க ஊரு பண்ணையார் மற்றும் சொடலையின் லீலைகளை குசும்பி இருக்கிறாரே அந்த குசும்பனை வேறு என்ன சொல்ல... அவர்தான் ஊமைக் குசும்பன்.

1 comment:

நட்புடன் ஜமால் said...

குசும்பருக்கே குசும்பா