அரசியல்ல இது சகஜமப்பா

மு.க: ஜாக்கி, அந்தர் பல்டி அடிக்கிறது உங்கள போல ஒருவர நான் பார்த்ததே இல்ல

ஜா: நீங்க அடிக்கிற அரசியல் பல்டிக்கு முன்னாடி நான் சும்மா!!!

No comments: