வெள்ளை மாளிகையில் கருப்பு மனிதன்...

அமெரிக்கா... லேண்ட் ஆஃப் ஆப்போர்ச்சுனிட்டீஸ்...

America – Land of Opportunity… is there any limit on the Opportunity? No… here is the evidence, today a Black man in White House. I salute this country.

வந்தோரை வாழ வைக்கும் தமிழகம்...
வந்தோரை அதிபராக்கி அழகுபார்க்கும் அமெரிக்கா...

அதை கண்ணதாசனின் கவிதை வரிகளால்....

ஒன்று எங்கள் ஜாதியே ஒன்று எங்கள் நீதியே
கருப்பு மக்கள் யாவரும் ஒருவர் பெற்ற மக்களே
கருப்பு மக்கள் யாவரும் ஒருவர் பெற்ற மக்களே

வெள்ளை மனிதன் ஜெயித்தாலும் கறுப்பு மனிதன் ஜெயித்தாலும்
அதிபர் என்ற பேரிலே ஆட்டம் போடும் மாளிகையே
அதிபர் என்ற பேரிலே ஆட்டம் போடும் மாளிகையே

(ஒன்று)

வெள்ளை மனிதன் கலரை காட்டி விரட்டியடித்தான்
மார்டின் லூதர்கிங் எதிர்த்து நின்று வழியை காட்டினான்
மற்றும் ஒருவன் மானிலதில் செனேட்டர் ஆனான்
நேற்று காண்டலிஸா ரைஸ் வெளியுரவு மந்திரியானார்
இன்று ஓபாமா வெள்ளைமாளிகையில் இடைத்தை தேடினார் - வரும்
நாளை கருப்பர் ஏழு உலகை ஆள போகிறார்

(ஒன்று)

வெள்ளையர் ஆட்சி காத்து நின்றதெங்கள் கைகளே
கருப்பர் ஆட்சி காணச் செய்ததெங்கள் நெஞ்சமே
மக்கள் ஆட்சி என்றும் வாழும் இந்த மண்ணிலே

வெள்ளை மாளிகை கட்டி தந்ததெங்கள் கைகளே
கருப்பரை தேர்தலில் தேர்ந்தெடுத்ததெங்கள் நெஞ்சமே
ஆப்போர்ச்சுனிட்டி இல்லை என்பதில்லை நாங்கள் வாழும் நாட்டிலே
ஆப்போர்ச்சுனிட்டி இல்லை என்பதில்லை நாங்கள் வாழும் நாட்டிலே

(ஒன்று)

No comments: