100-த்துல 25 பேர் ரொம்ப நல்லவங்க...

டாக்ஸ் ஆபீசர்: அமெரிக்காவில் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதத்தினர் டாக்ஸ் பிஃராட் (பாஃல்ஸ் கிளைம்) பண்ணுகின்றனர்.

குசும்பு குப்புசாமி: சந்தோச படுங்க இருவத்தி ஐந்து சதவீதத்தினர் சரியா பண்ணுராங்கள்ல?

டா.ஆ: நீங்க வேற அந்த பாக்கி இருவத்தி ஐந்து சதவீதத்தினர் டாக்ஸ் கட்டுறதே இல்ல...

கு.கு: அவ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்.

No comments: