குவாட்டர், ஹாஃப்... புஃல்

இது பழமையின் "அரைலூசு யார்" என்ற "என் கேள்விக்கு என்ன பதில்"?

இலங்கைக்கு சுற்றுலா போன எம்.பி-ங்க எல்லோரும் கால் (குவாட்டர்) லூசு.

ஒரு இந்தியனா, இனப்படுகொலைக்கு காரணமாணவரை நம் பக்கத்து மானிலத்திற்க்கு வர வைத்து நம்மை ஆழம் பார்க்கும் இந்திய அரசு அரை (ஹாஃப்) லூசு.

இது போதாது தமிழ் கடவுள் முருகனையும் தமிழகம் வந்து சேவித்து செல் இல்லையேல் அவர் கோவித்து கொள்வார் என அழைக்க காத்து கிடப்பவர்கள் முழு (புஃல்) லூசு.

அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஓட்டு போடும் நாம் வெறும் "காமெடி பீஸு"

No comments: