கல்லை மட்டும் கண்டால் கடவுள் தெரியாது

ஓ..ம் நமோ நாராயணாயா...

கல்லை மட்டும் கண்டால் கடவுள் தெரியாது
கடவுள் மட்டும் கண்டால் கல்லடி தெரியாது
கல்லை மட்டும் கண்டால் கடவுள் தெரியாது
கடவுள் மட்டும் கண்டால் கல்லடி தெரியாது

எட்டில் ஐந்து எண் கழியும் என்றும்
ஐந்தில் எட்டு ஏன் கழியாது
அஷ்ட அக்ஷரம் ஏற்கும் நெஞ்சு
பஞ்ச அக்ஷரம் பார்க்காது

ஊனக்கண்ணில் பார்தால் யாவும் குற்றம் தான்
ஞானக்கண்ணில் பார்த்தால் யாரும் சுற்றம் தான்

இல்லை என்று சொன்ன பின்பும் இன்றியமையாது
தொல்லை தந்த போதும் எங்கள் தில்லை மாறாது
இல்லை என்று சொன்ன பின்பும் இன்றியமையாது
தொல்லை தந்த போதும் எங்கள் தில்லை மாறாது

வீர சைவர்கல் முன்னால் எங்கள் வீர வைனவம் தோர்க்காது
மன்னன் சொல்லுக்கு அஞ்சி என்றும் மேற்கில் சூரியன் உதிக்காது
ராஜலக்ஷ்மி நாயகன் சீனிவாசன் தான்
சீனிவாசன் சேய் இந்த விஷ்னுதாசன் நான்

நாட்டில் உண்டு ஆயிரம் ராஜராஜதர் தான்
ராஜனுக்கு ராஜன் இந்த ரங்கராஜன் தான்
நீருக்குள்ளே மூழ்கினாலும் நீதி சாகாது
நெஞ்சுக்குள்ளே வாழும் எங்கள் ஜோதி சாகாது

நீருக்குள்ளே மூழ்கினாலும் நீதி சாகாது
நெஞ்சுக்குள்ளே வாழும் எங்கள் ஜோதி சாகாது

வீசும் காற்று வந்து விளக்கனைக்கும் வென்னிலாவை அது அனைத்திடுமா
கொட்டும் வான் மழை நிலம் நனைக்கும் அந்த வானம் தன்னை அது நனைத்திடுமா
சைவம் என்று பார்தால் தெய்வம் தெரியாது
தெய்வம் என்று பார்தால் சமயம் கிடையாது

கல்லை மட்டும் கண்டால் கடவுள் தெரியது
கடவுள் மட்டும் கண்டால் கல்லடி தெரியது


இதையே ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் பாடினால்

ஓ..ம் புராஜக்ட் மேனேஜரே நமக...

பக்கை மட்டும் கண்டால் பர்ஃபாமன்ஸ் தெரியாது
பர்ஃபாமன்ஸ் மட்டும் கண்டால் ஓபியடிப்பது தெரியாது
பக்கை மட்டும் கண்டால் பர்ஃபாமன்ஸ் தெரியாது
பர்ஃபாமன்ஸ் மட்டும் கண்டால் ஓபியடிப்பது தெரியாது

ரெக்கொயர்மெண்டில் பக் இருக்குமென்றால்
டெவலப்மெண்டில் ஏன் இருக்காது
மேனேஜர் அடாவடி ஏற்கும் நெஞ்சு
லீடர் அடாவடிய பார்க்காது

கியூசிக்கண்ணில் பார்தால் யாவும் குற்றம் தான்
தேசிக்கண்ணில் பார்த்தால் யாரும் சுற்றம் தான்

பக்கில்லை என்று சொன்ன பின்பும் நம்பமாட்டாரு
தொல்லை தந்த போதும் எங்கள் கடலை குறையாது
பக்கில்லை என்று சொன்ன பின்பும் நம்பமாட்டாரு
தொல்லை தந்த போதும் எங்கள் கடலை குறையாது

ஆஃப்ஷோருக்கு முன்னால் எங்கள் ஆன்சைட்டு தோர்க்காது
புராஜக்ட் மேனேஜருக்கு அஞ்சி என்றும் டெவலப்மெண்டில் பக்கு குறையாது

மேனேஜருக்கு மண்டைய ஆட்டும் மாடியூல்லீடர் தான்
மாடியூல்லீடரக்கு மண்டகாய்ச்சல் இந்த டெவலப்பெர் கூட்டம் தான்

நாட்டில் உண்டு ஆயிரம் சாஃப்டேவர் கம்பெனிதான்
அந்த ஆயிரத்துல ஒன்னுல எனக்கு வேலை உண்டுதான்

டீம மாத்தி போட்டாலும் எங்க புத்தி மாறாது
புரொடக்சனிலே ஓடும் எங்க கோடு தேறாது
டீம மாத்தி போட்டாலும் எங்க புத்தி மாறாது
புரொடக்சனிலே ஓடும் எங்க கோடு தேறாது

யு.எஸ் ரிஸர்ஸன் வந்து புராஜெக்ட் போகும்
வேலையை அது காலிபண்ணுமா
கொட்டும் டாலர் பேன்க் பேலன்ஸை ஏற்றும்
அந்த டாலர் அதன் வேல்யுவை ஏற்றுமா

ஸ்கெடியூல் என்று பார்தால் மனிதாபிமானம் தெரியாது
மனிதாபிமானம் என்று பார்தால் புராஜெக்ட் கிடையாது

பக்கை மட்டும் கண்டால் பர்ஃபாமன்ஸ் தெரியாது
பர்ஃபாமன்ஸ் மட்டும் கண்டால் ஓபியடிப்பது தெரியாது

No comments: