ஓபாமா பிரஸிடண்சி லாண்ட்ரி லிஸ்ட்...

(பிரசிடண்ட் எலெக்டட் ஒபாமாவின் குறைந்த பட்ச செயல் திட்டம் - கலைஞ்சர் கருநாநிதியின் திட்டங்களில் இருந்து)

1. சனவரி திங்கள் பதவி ஏற்க்கும் போது முதல் கையெழுத்து - டாலருக்கு 5 எல்.பி அரிசி... இல்லை இல்லை ஒசாமாவுக்கு வாய்க்கரிசி...வாய்க்கு அரிசி

2. சமத்துவபுரம் - போஃர் குளோஸர்-ல வீடு போனவர்கள் அனைவருக்கும் இலவச வீடு

3. குறு நில விவசாயிகளுக்கு அசலுடன் வட்டியும் தள்ளுபடி - $250,000 வரை முதலீடு செய்து தொழில் செய்பவர்களுக்கு வங்கிகளில் வாங்கிய அனைத்து கடன்களும் தள்ளுபடி செய்யப்படும், மேலும் வருகிற நான்கு ஆண்டுககளுக்கு அவர்கள் ஸ்டேட் மற்றும் பெடரல் டாக்ஸ் கட்ட தேவை இல்லை.

4. குறைந்த வருமானம் உள்ளவர்களுக்கு இலவச கேஸ் அடுப்பு - குடும்ப வருமானம் $50,000 வரை உள்ள குடும்பங்களுக்கு மாதம் 25 கேலன் கேஸ் மற்றும் $50 யுட்டிலிட்டி கூப்பன்.

5. குடும்ப அட்டை (ரேசன் கார்ட்) உள்ளவர்களுக்கு இலவச கலர் டி.வி - 2008-ல் எஸ்.எஸ்.என்னுடன் டாக்ஸ் பைஃல் பண்ணியவர்களுக்கு 1080பி ஹெச்.டி. டி.வி

No comments: