போட்டு தாக்கு...

அமெரிக்காவில் தொடர் சூராவளி, புயல், மழை வெள்ளத்தால் பெரும் பாதிப்பு...

இயற்கை: (டிரிங்க்... டிரிங்க்...) ஹலோ
அமெரிக்கா: யாரது?
இயற்கை: நான் சூராவளி குட்சாவ்
அமெரிக்கா: நீ மேற்கே லூசியானாவுக்கு போ

இயற்கை: (டிரிங்க்... டிரிங்க்...) ஹலோ
அமெரிக்கா: யாரது?
இயற்கை: நான் கடும் புயல் ஹன்னா
அமெரிக்கா: நீ கிழக்கே நார்த் கரோலினாவுக்கு போ

இயற்கை: (டிரிங்க்... டிரிங்க்...) ஹலோ
அமெரிக்கா: யாரது?
இயற்கை: நான் சீரும் புயல் ஐக்
அமெரிக்கா: நீ தெற்கே ஹூஸ்டனுக்கு போ

இயற்கை: (டிரிங்க்... டிரிங்க்...) ஹலோ
அமெரிக்கா: யாரது?
இயற்கை: நான் ஜோசஃபின்
அமெரிக்கா: நீ வடக்கே போ

இயற்கை: (டிரிங்க்... டிரிங்க்...)
அமெரிக்கா: நீங்கள் தாக்க நினைத்த அனைத்து மாஹானங்களும் தாக்கப்பட்டு விட்டன. பீஃமாவில் பஃண்ட் இல்லாத காரணத்தால் சில மாதம் கழித்து தொடர்பு கொள்ளவும்

No comments: